Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Inbraakbeveiligingsinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 250
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/150.html
Toelichting Een inbraakbeveiligingsinstallatie kan gebruik maken van bekabeling of draadloze communicatie.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bedieningspaneel; Bekabeling; Detector; Kast; Signaalgever; Verwerkingseenheid; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Gemalen; Infragebonden gebouwen; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Tunnels; Verkeerscentrales; Waterreguleringswerken; Windmolens
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Inbraakbeveiligingsinstallatie
Definitie Een inbraakbeveiligingsinstallatie is een verzameling van elektrische onderdelen die tot doel hebben een inbraak te detecteren.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Gebeurtenis
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina