Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Ankergebied

 
BRON GEGEVENS
Code 269
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/169.html
Toelichting
Opmerking Gekozen voor verkeerszone als supertype omdat dit niks zegt over het type verkeer en dit een speciaal aangewezen plaats (door bevoegd gezag) is
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bodem (waterbodem)
Kan typisch onderdeel zijn van Havens; Kanalen; Rivieren; Wateren en watergangen (lijnvormig), overig; Wateren en watergangen (niet lijnvormig), overig; Zee
Objectniveau element
Waarde toegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Ankergebied
Definitie Een ankergebied is een gebied wat aangewezen is door bevoegd gezag waar vaartuigen voor kortere of langere tijd voor anker kunnen gaan.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Zone
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingVerkeer
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Watertransportmiddel
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina