Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Keerplaats

 
BRON GEGEVENS
Code 271
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/171.html
Toelichting
Opmerking Als gelijkwaardig gemapt omdat met de begrippen hetzelfde wordt bedoeld. Keermogelijkheid wordt in de CB NL echter alleen als dsw gebruikt en bevindt zich dus in de soort van periferie van de bibliotheek. Het begrip wordt hier niet semantisch gedefinieerd
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bodem (waterbodem)
Kan typisch onderdeel zijn van Havens; Kanalen; Meren; Rivieren; Wateren en watergangen (lijnvormig), overig; Wateren en watergangen (niet lijnvormig), overig; Zee
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Keerplaats
Definitie Een vrijgemaakte plaats op een weg waar voertuigen kunnen omdraaien.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Functieruimte
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingVerkeer
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina