Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Boomgroep

 
BRON GEGEVENS
Code 278
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/178.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bomen/houtopstanden; Bomenlaan; Bomenrij; Boomweide; Windsingel; Hakhout; Grienden
Kan typisch onderdeel zijn van Parken; Recreatieve gebieden; Terreinen; Uiterwaarden; Wegen
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Boomgroep
Definitie Een boomgroep bestaat uit één of meer bomen en is een houtachtig gewas met een zeer groot wortelgestel en een enkele, stevige, houtige en zich secundair verdikkende, overblijvende stam die zich pas op enige hoogte boven de grond vertakt. De vegetatielaag wordt gevormd door de kruinen (takken en bladeren) van bomen. De dwarsdoorsnede van de stam bedraagt minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. Indien de boom als boom is geplant ( met boompaal) < 0.10m doorsnede wordt deze ook aangemerkt als boom.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Groenterrein
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft verschijningsvormBoomheeft functieGroeperen
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina