Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Faunadekking

 
BRON GEGEVENS
Code 285
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/185.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Hek; Broedgat; Deksel; Greppel; Paaiplaats; Schanskorf; Schraalgrasland; Stobbenwal; Wegkruipplek; Steenhoop; Takkenril; Broeihoop; Oeverzwaluwenwand
Kan typisch onderdeel zijn van Duikers; Ecoducten; Faunatunnels; Schutsluizen; Tunnels; Uiterwaarden; Viaducten; Wateren en watergangen (lijnvormig), overig; Wateren en watergangen (niet lijnvormig), overig; Wegen
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Faunadekking
Definitie Een faunadekking is een plaats, die beschutting biedt aan dieren bestaande uit begroeiing of natuurlijke vegetaties.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Bouwconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL?
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina