Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Infiltratievoorziening

 
BRON GEGEVENS
Code 296
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/196.html
Toelichting
Opmerking volgens de definities komen deze begrippen overeen
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Infiltratiekratten; Infiltratieleiding; Infiltratievelden; Infiltratievijvers; Wadi; Grindkoffer; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Rioleringen; Wateren en watergangen (lijnvormig), overig; Wateren en watergangen (niet lijnvormig), overig
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Infiltratievoorziening
Definitie Een voorziening met waterdoorlatende wand(en) bestemd voor de inzameling van hemelwater waarbij het hemelwater door middel van infiltratie door de wand(en) kan worden afgevoerd.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Bouwproduct
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieInzamelenheeft toepassingHemelwater
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina