Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Kwelder

 
BRON GEGEVENS
Code 302
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/202.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Hek; Rijzendam
Kan typisch onderdeel zijn van Natuurgebieden; Terreinen; Zee
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Kwelder
Definitie Een kwelder is een buitendijks stuk aangeslibd land dat bij regelmaat blootstaat aan overstroming door zeewater bij hoog tij of stormvloed en doorgaans begroeid is.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Natuurlijkgebied
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft verschijningsvormAangeslibdheeft verschijningsvormBuitendijks
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina