Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Moerasvegetatie

 
BRON GEGEVENS
Code 304
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/204.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Helofytenfilter; Biezenvegetatie; Moeras- en oevervegetatie; Moeraszeggevegetatie; Plasberm; Rietvegetatie; Ruige oevervegetatie
Kan typisch onderdeel zijn van Terreinen
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Moerasvegetatie
Definitie Moerasvegetatie is de ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien nl. moeras ofwel terrein met een natte, zachte bodem en/of overgang tussen land en water en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Collectie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingMoeras
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina