Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Afscheiding

 
BRON GEGEVENS
Code 306
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/206.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Afsluitboom; Hek; Paal; Draad (glad/punt); Gaas; Staalmat; Toegang; Tuinmuur; Veldafscheiding; Smeedwerk; Draaipoort; Schuifpoort; Looppoort; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Begraafplaatsen; Bruggen (beweegbaar); Dammen; Dijken; Drinkwaterinlaten; Duingebieden; Hevels; Infragebonden gebouwen; Rivieren; Schutsluizen; Sport- en spelvoorzieningen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Uiterwaarden; Waterreguleringswerken; Windmolens
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Afscheiding
Definitie Een afscheiding is datgene waardoor het ene gebied van het andere gescheiden wordt door een kunstmatige omheining die de scheiding waarborgt van vastgoedobjecten en gebieden.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Bouwconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina