Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Klimaatinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 337
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/237.html
Toelichting Het doel is om het klimaat in een constructie te regelen op basis van de vraag naar warmte, koeling en ventilatie.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Appendage; Bekabeling; Elektromotor; Luchtkanaal; Kast; Ketel; Klep; Koelmachine; Buisleiding; Pomp; Sensor; Tank; Veiligheidsventiel; Ventilator; Verwarmingstoestel; Warmtewisselaar; Rookafvoer; Beschermlaag; Elektrische aandrijving
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Gemalen; Hevels; Infragebonden gebouwen; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Waterreguleringswerken; Wegen
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Klimaatinstallatie
Definitie Een klimaatinstallatie is een samenstel van elektrische en mechanische bouwdelen om het klimaat in een afgesloten constructie te reguleren.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Natuurlijkproces
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina