Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Beek

 
BRON GEGEVENS
Code 353
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/253.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Beschoeiing; Bodem (waterbodem); Filterconstructie; Grondlichaam
Kan typisch onderdeel zijn van Begraafplaatsen; Bosgebieden; Dijken; Duingebieden; Landbouwgebieden; Natuurgebieden; Parken; Recreatieve gebieden; Terreinen; Uiterwaarden; Wegen
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Beek
Definitie Een beek is een min of meer natuurlijke stroom ondiep water die vanuit een oorsprong, vaak een bron, stroomafwaarts vloeit.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Waterloop
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft verschijningsvormSmalheeft functieAfwateren
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina