Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Inlaatvoorziening

 
BRON GEGEVENS
Code 358
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/258.html
Toelichting
Opmerking als gelijkwaardig gemapt (nuanceverschil?)
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Appendage; Goot; Instroomopening; Kolk; Ladder; Luik; Rooster; Schotbalk; Schotbalksponning; Vuilvangrooster; Buisaansluiting; Stankscherm; Slokop; Lijnafwatering; Inlaat; Beschermlaag; Inlooptrommel
Kan typisch onderdeel zijn van Bezinkbassins; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Rioleringen; Wegen; Zandfilterbassins
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Inlaatvoorziening
Definitie Een inlaatvoorziening is bestemd voor de opvang van hemelwater afkomstig van erop aangesloten oppervlakken, het eventueel laten bezinken van in dit water meegevoerde bezinkbare stoffen en de afvoer van dit water naar een rioolstelsel.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Rioolleiding
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieInlaten
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina