Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Loggingsinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 370
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/270.html
Toelichting
Opmerking Niet gemapt. Onduidelijk wat dit is. Anders evt mappen naar installatie-element (functie loggen). 20150428LL: wel gemapt.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bekabeling; Kast; Opnamemedium; Verwerkingseenheid; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Drinkwaterinlaten; Gemalen; Havens; Infragebonden gebouwen; Kades; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Parken; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Verzorgingsplaatsen; Viaducten; Wegen
Objectniveau element
Waarde toegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Loggingsinstallatie
Definitie
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Object
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina