Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Kathodische bescherminstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 373
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/273.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bekabeling; Gelijkrichter; Kast; Sensor; Anode
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Buffers; Coupures; Duikers; Gemalen; Havens; Hevels; Kabels & Leidingen derden; Kades; Kanalen; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Overkluizingen; Persleidingen; Rioleringen; Rivieren; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Tunnels; Viaducten; Waterreguleringswerken
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Kathodische bescherminstallatie
Definitie
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Installatieelement
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieKathodischBechermen
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina