Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Meetinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 374
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/274.html
Toelichting
Opmerking in de cb-nl komt de term meetinstrument voor. Hier is niet naartoe gemapt maar naar installatie. Nog niet duidelijke wat de meetinstallatie meet
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Afsluiter; Appendage; Bekabeling; Compressor; Detector; Display; Fundatie; Hydrometer; Kast; Buisleiding; Luchtdroger; Mast; Monitor; Sensor; Versterker; Verwerkingseenheid; Windmeter; Beschermlaag; Mixer; Monsternameapparaat
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Beluchtingstanks; Bezinkbassins; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Drinkwaterinlaten; Gemalen; Gistingstanks; Havens; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Kanalen; Object Overstijgende Voorzieningen; Ontvangst- en verdeelwerken; Opslagtanks; Persleidingen; Procesbassins; Rioleringen; Rivieren; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Tunnels; Verkeerscentrales; Viaducten; Wateren en watergangen (lijnvormig), overig; Wateren en watergangen (niet lijnvormig), overig; Waterreguleringswerken; Wegen; Zandfilterbassins
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Meetinstallatie
Definitie
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina