Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Menginstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 380
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/280.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Frame; Tank; Statische menger; Voortstuwer
Kan typisch onderdeel zijn van Beluchtingstanks; Gistingstanks; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Opslagtanks; Procesbassins
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Menginstallatie
Definitie
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina