Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Dakconstructie

 
BRON GEGEVENS
Code 391
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/291.html
Toelichting
Opmerking Omdat dak ook een bouwdeel is in de NEN niet gemapt naar dak. Gezien de definitie die in de NPR wordt gegeven lijkt het begrip hetzelfde. 20150428LL: begrip niet gemapt omdat "....constructie" binnen de NEN 2767-4 wordt gebruikt als ophanghaakje voor onderliggende bouwdelen. De onderliggende bouwdelen kunnen wel worden gemapt.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Dak; Luik; Dakafwerking; Raam; Lichtkoepel; Lichtstraat
Kan typisch onderdeel zijn van Beluchtingstanks; Bezinkbassins; Gemalen; Gistingstanks; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Ontvangst- en verdeelwerken; Opslagtanks; Procesbassins; Windmolens; Zandfilterbassins
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Dakconstructie
Definitie
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina