Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Gasinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 396
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/296.html
Toelichting
Opmerking Het CB-NL concept behoort enkelvoudig te zijn
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Buisleiding; Kraan
Kan typisch onderdeel zijn van Infragebonden gebouwen
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Gasinstallatie
Definitie
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Installatieelement
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina