Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Anker

 
BRON GEGEVENS
Code 1037
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/37.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Hoofddraagconstructie; Overgangsconstructie
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Anker
Definitie Een anker is een grond mechanische constructie dat bedoeld is om de stabiliteit te garanderen bij kerende constructies of constructiedelen zoals bijv. damwanden, terre armee of kademuren..
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Algemeenproduct
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina