Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Antenne

 
BRON GEGEVENS
Code 1038
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/38.html
Toelichting Een antenne is een speciale omvormer die een radiofrequent (RF) veld omzet in een wisselstroom of omgekeerd d.m.v. geleiders. Er zijn twee basistypes: de ontvangstantenne die RF energie ontvangt en omzet in een wisselstroom (AC) om die af te geven aan een elektronisch toestel, en de zendantenne die gevoed wordt met een wisselstroom en deze omzet in een RF veld.
Opmerking Er kan naar twee antennes worden gemapt uit de CB-NL. Waarschijnlijk heeft dit te maken dat één hiervan bron IFC4 heeft. Ik kan hier in de tool niet zien welke antenne dit is
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Hoog Frequent installatie (HF-installatie); Marifooninstallatie; Personenzoekinstallatie (PZI); Radarinstallatie; Telefooninstallatie
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Antenne
Definitie Een antenne is een metalen geleider die dient om signalen te zenden en/of te ontvangen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse CommunicatieApparaat
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft functieOntvangenZendenheeft toepassingElektromagnetischeSignalen
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina