Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen

 
BRON GEGEVENS
Code 1054
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/54.html
Toelichting
Opmerking algemene delen worden niet gemapt
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen
Definitie Bebording/bewegwijzering (statisch) zijn visuele hulpmiddelen die op, langs of boven de verharding zijn aangebracht om het verkeer te leiden, regelen, informeren en waarschuwen en de weggebruiker te helpen bij het bepalen van zijn route.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina