Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Begroeiing-Plasberm

 
BRON GEGEVENS
Code 1061
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/61.html
Toelichting
Opmerking 20150428LL: de toegepaste benaming binnen de NEN 2767-4 is niet juist en vaag. Dit begrip wil eigenlijk "begroeiing" ter plaatse van de plasberm (=lokatie) weergeven. Het zijn 2 aparte begrippen. Mutatievoorstel inbrengen bij NEN 2767-4 om dit begrip nader te beoordelen/vast te stellen.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Gestrekte oever, natuurvriendelijk
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Begroeiing-Plasberm
Definitie Begroeiing is het ruimtelijk voorkomen van planten in samenhang met de plaats waar ze groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan, natuurlijk of aangeplant) hebben aangenomen in een plasberm.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina