Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bekabeling

 
BRON GEGEVENS
Code 1062
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/62.html
Toelichting Bekabeling transporteert elektrische stroom en signalen ter ondersteuning van installaties en systemen.
Opmerking gemapt naar collectie daarom geen dsw
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch; Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch; Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch; Afsluitboominstallatie; Bebording/bewegwijzering (statisch); Bedienings- en besturingsinstallatie; Binnenverlichting; Brandblusinstallatie; Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI); Calamiteiten Doorsteek installatie (CADO); Centrale Antenne Installatie (CAI); Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Compressorinstallatie; Drukluchtschuiminstallatie (DLS); Duurzame energiebron; Dynamische bewegwijzering en informatie systemen; Gasdetectie-installatie (LEL); Gladheidsmeldsysteem; Grendelinrichting; Hijs- en hefinstallatie; Hoog Frequent installatie (HF-installatie); Hoogspanningsinstallatie; Hoogtedetectie-installatie; Inbraakbeveiligingsinstallatie; Informatie en Volgsysteem Scheepvaart 1990 (IVS90); Inspectiewagen; Intercominstallatie; Kathodische bescherminstallatie; Klimaatinstallatie; Laagspanningsinstallatie; Lift-installatie; Loggingsinstallatie; Marifooninstallatie; Meetinstallatie; Nautofooninstallatie; Noodstroominstallatie, roterend; Noodstroominstallatie, statisch; Objectverlichting; Omroepinstallatie; Openbare verlichting (OV); Over- en onderdrukinstallatie; Personenzoekinstallatie (PZI); Pollerinstallatie; Pompinstallatie; Radarinstallatie; Reddingsmiddel; Roltrapinstallatie; Scheepvaartdetectie-installatie; Scheepverkeersbeseining; Stuurstroomvoedingsinstallatie; Telefooninstallatie; Telemetrie-installatie; Toegangscontrole-installatie; Toegangshek; Tracing; Transmissie-installatie; Vangconstructie; Ventilatie-installatie; Verkeersdetectie-installatie; Verkeersregelinstallatie (VRI); Verplaatsbare Vangrail installatie (VEVA); Vluchthaven aanwezigheidsdetectie (VAD); Vluchtweginstallatie; Voorzieningen derden; Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS); Warmte-kracht koppeling (WKK); Watermistinstallatie (WMS); Wegkantsysteem (WKS); Weigh In Motion; Werk-spreekverbinding; Zonweringsinstallatie
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bekabeling
Definitie Bekabeling is een één of meeraderige bundel van geleidende materialen met een isolerende mantel.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina