Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Beschoeiing

 
BRON GEGEVENS
Code 1068
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/68.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Beek; Kerende constructie; Oeverbescherming; Sloot; Tertiaire watergangen; Ven; Vijver
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Beschoeiing
Definitie Beschoeiing is materiaal dat is aangebracht op de grens van water en land langs een waterkant ter bescherming tegen afkalving.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Grondkerendeconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingOever
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina