Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bewegwijzeringsbord

 
BRON GEGEVENS
Code 1073
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/73.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Bebording/bewegwijzering (statisch)
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bewegwijzeringsbord
Definitie Een bewegwijzeringsbord (statisch) is een visuele hulpmiddel dat op, langs of boven de verharding is aangebracht om de weggebruiker te helpen bij het bepalen van zijn route.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Verkeersbord
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingRoute
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina