Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bodemprotectie

 
BRON GEGEVENS
Code 1085
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/85.html
Toelichting
Opmerking 20150430LL: de toegepaste benaming binnen de NEN 2767-4 is niet juist en vaag. Mutatievoorstel inbrengen bij NEN 2767-4 om dit begrip nader te beoordelen/vast te stellen. Dit is geen fysiek iets, in de CB-NL overigens ook niet.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Sluiskolk
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bodemprotectie
Definitie Bodemprotectie is de beschermheerschap van de grond of bedding onder het water gelegen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Beschermconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingFysiekObject
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina