Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bodemverdediging-Vooroever

 
BRON GEGEVENS
Code 1089
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/89.html
Toelichting
Opmerking 20150428LL: de toegepaste benaming binnen de NEN 2767-4 is niet juist en vaag. Dit begrip wil eigenlijk "bodem" ter plaatse van de "Vooroever" (=lokatie) weergeven. Het zijn 2 aparte begrippen. Mutatievoorstel inbrengen bij NEN 2767-4 om dit begrip nader te beoordelen/vast te stellen.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Gestrekte oever, talud
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bodemverdediging-Vooroever
Definitie Bodemverdediging- Vooroever is de beschermheerschap van de grond of bedding onder het water gelegen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina