Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Boei

 
BRON GEGEVENS
Code 1090
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/90.html
Toelichting Principieel moet een boei een stompe, een spitse of een bolronde vorm hebben. Spitse boeien hebben de vorm van een kegel, de stompe die van een cilinder. Naar rond, spitse en stompe boeien bestaan er ook 'sparboeien' die de vorm hebben van een lang en smal rondhout. De meeste grote boeien (uitgezonderd de sparboeien) hebben tegenwoordig een cilindervormig lichaam. De spitse of stompe vorm wordt verkregen door er een metalen korf bovenop te plaatsen. Een boei is verankerd met een zware steen (boeiankersteen) en een ketting. De lengte van de ketting dient een stuk langer te zijn dan de diepte waarop de boei wordt gelegd. Die grotere lengte is nodig om de golfslag en de getijdenverschillen te kunnen opvangen. Voor een goede verankering is het ook nodig dat een stuk van de ketting op de bodem blijft liggen: twee derden van de totale kettinglengte ligt doorgaans op de bodem, het resterende deel hangt in het water. Op plaatsen waar de stroming zeer sterk is en op sterk hellende of rotsachtige bodems, wordt nog een extra anker aan de tonsteen gehangen. De kettingen zijn van een zwaar kaliber (tot 40mm diameter) en de tonsteen weegt tussen de 1 en 5 ton.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Vaarwegmarkering
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Boei
Definitie Een boei is een verankerd drijvend lichaam die vaarwegen aangeeft t.b.v. de scheepvaart met opstand (tokteken of signaal).
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Algemeenproduct
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingVaarrouteheeft functieMarkeren
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina