Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bomen/houtopstanden

 
BRON GEGEVENS
Code 1092
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/92.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Binnentalud; Boomgroep; Buitentalud; Voorland
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bomen/houtopstanden
Definitie Een boom houtopstand bestaat uit één of meer bomen en is een houtachtig gewas met een zeer groot wortelgestel en een enkele, stevige, houtige en zich secundair verdikkende, overblijvende stam die zich pas op enige hoogte boven de grond vertakt. De vegetatielaag wordt primair gevormd door de kruinen (takken en bladeren) van bomen, secondair door struiken en door kruidachtigen. De dwarsdoorsnede van de stam bedraagt minimaal 0.10 m op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.Indien de boom als boom is geplant ( met boompaal) < 0.10m doorsnede wordt deze ook aangemerkt als boom.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Functieruimte
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft verschijningsvormBegrensdheeft verschijningsvormFysiek
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Flora
Discriminator eigenschappen FysiekFysiek
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina