Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Drainagebuis

 
BRON GEGEVENS
Code 1166
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/166.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Bovenbouwconstructie; Drainage; Onderbouwconstructie
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Drainagebuis
Definitie Een in de grond aangebrachte buisleiding ten behoeve van de beheersing van de grondwaterstand welke deel uit kan maken van een samengestelde drainage (CROW).
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Transportleiding
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieDraineren
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina