Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Elementenverharding

 
BRON GEGEVENS
Code 1184
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/184.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Geluidbeperkende constructie; Kerende constructie; Oeverbescherming; Perron; Talud; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden; Verkeerseiland
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Elementenverharding
Definitie Een Elementenverharding is een verharding bestaande uit geprefabriceerde of natuurlijke elementen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Verharding
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingBestratingsElement
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina