Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Fundatie

 
BRON GEGEVENS
Code 1204
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/204.html
Toelichting
Opmerking lastig verschil tussen fundatie en fundering (zijn verschillende begrippen in NEN)
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Afscheiderinstallatie, statisch; Antivandalismevoorziening; Bebording/bewegwijzering (statisch); Bergbezinkbassin; Calamiteiten Doorsteek installatie (CADO); Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Doorlaatkoker; Dynamische bewegwijzering en informatie systemen; Fundering; Geluidbeperkende constructie; Hijs- en hefinstallatie; Hoog Frequent installatie (HF-installatie); Hoogtedetectie-installatie; Leiding; Meetinstallatie; Objectverlichting; Pollerinstallatie; Portaal; Put; Reddingsmiddel; Scheepvaartdetectie-installatie; Scheepverkeersbeseining; Schoorsteen; Steunpunt; Toegangshek; Uitlaatvoorziening; Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet; Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden; Verkeersregelinstallatie (VRI); Verplaatsbare Vangrail installatie (VEVA); Vluchthaven aanwezigheidsdetectie (VAD); Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS); Wegkantsysteem (WKS)
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Fundatie
Definitie Fundatie is een constructie die ervoor zorgt dat het gewicht en krachten worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Bouwobject
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Locatie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina