Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Geleidebalk-stootrand-vangrail

 
BRON GEGEVENS
Code 1209
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/209.html
Toelichting
Opmerking onduidelijk concept: niet gemapt. 20150429LL: de toegepaste benaming binnen de NEN 2767-4 is niet juist en vaag. Mutatievoorstel inbrengen bij NEN 2767-4 om dit begrip nader te beoordelen/vast te stellen. Het zijn eigenlijk 3 verschillende begrippen.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Bovenbouwconstructie
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Geleidebalk-stootrand-vangrail
Definitie Een geleidebalk- stootrand- vangrail is een balk of rail van verschillende onderdelen die leiden zoals een vangrail. bovenliggend element is Bovenbouwconstructie.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina