Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Geotextiel

 
BRON GEGEVENS
Code 1220
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/220.html
Toelichting
Opmerking geen dsw toegekend
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Bodembescherming; Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet; Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Geotextiel
Definitie Geotextiel is doordringbaar textiel in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Intrinsiekeeigenschap
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina