Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Grondlichaam-Vooroeververdediging bovenwatertalud

 
BRON GEGEVENS
Code 1232
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/232.html
Toelichting
Opmerking deze locatie wordt niet gemapt. 20150429LL: de toegepaste benaming binnen de NEN 2767-4 is niet juist en vaag. Dit begrip wil eigenlijk "grondlichaam" ter plaatse van de "Vooroeververdediging bovenwaterTalud" (=lokatie) weergeven. Het zijn 2 aparte begrippen. Mutatievoorstel inbrengen bij NEN 2767-4 om dit begrip nader te beoordelen/vast te stellen.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Gestrekte oever, natuurvriendelijk
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Grondlichaam-Vooroeververdediging bovenwatertalud
Definitie Een Grondlichaam- Vooroeververdediging bovenwatertalud beschermt een dijk van zand en/of klei tegen de inwerking van de waterbeweging.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina