Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Hoofdverdeler

 
BRON GEGEVENS
Code 1256
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/256.html
Toelichting Hoofdverdeler heeft tot functie om de elektrotechnische voeding over groepen te verdelen.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Laagspanningsinstallatie
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Hoofdverdeler
Definitie Een hoofdverdeler is een kast waarin verdeler(s) en de apparatuur om de energie te verdelen en te distribueren zijn ondergebracht.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Algemeenproduct
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingFysiekObjectheeft functieOpbergen
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Intrinsiekeeigenschap
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina