Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Infiltratievelden

 
BRON GEGEVENS
Code 1268
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/268.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Infiltratievoorziening
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Infiltratievelden
Definitie Een infiltratieveld is een verdiept terrein met waterdoorlatende bodem bestemd voor de inzameling van hemelwater, waarbij dit water door middel van infiltratie in de bodem kan worden afgevoerd.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Terrein
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft technologieWaterdoorlatendeWandenheeft toepassingHemelwaterheeft functieAfvoeren
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina