Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Lichtopstand-Kruin

 
BRON GEGEVENS
Code 1338
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/338.html
Toelichting
Opmerking deze locatie wordt niet gemapt. 20150429LL: de toegepaste benaming binnen de NEN 2767-4 is niet juist en vaag. Dit begrip wil eigenlijk "lichtopstand" ter plaatse van de "kruin" (=lokatie) weergeven. Het zijn 2 aparte begrippen. Mutatievoorstel inbrengen bij NEN 2767-4 om dit begrip nader te beoordelen/vast te stellen.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Krib
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Lichtopstand-Kruin
Definitie
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina