Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Markering

 
BRON GEGEVENS
Code 1357
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/357.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Kabel- en leidingtunnel; Kerende constructie
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Markering
Definitie Markering is het geheel van aangebrachte figuraties, lijnen enz. om informatie te verlenen, te regelen of ter aanduiding van iets.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Verkeersteken
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieMarkerenheeft toepassingCorridor
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina