Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Grendelinrichting, Algemeen

 
BRON GEGEVENS
Code 1677
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/677.html
Toelichting Een grendelinrichting, Algemeen is alle bouwdelen te kunnen indelen die niet zijn aangemerkt als kostdriver en een kortere technische levensduur hebben dan het element grendelinrichting.
Opmerking algemene delen worden niet gemapt
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Grendelinrichting, Algemeen
Definitie Een grendelinrichting, Algemeen is het samenstel van de componenten die niet als bouwdelen van het zijn benoemd bij het Element grendelinrichting.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina