Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Belijning

 
BRON GEGEVENS
Code 1736
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/736.html
Toelichting
Opmerking gemapt naar collectie daarom geen dsw
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Sportattribuut
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Belijning
Definitie Belijning is het geheel aan lijnen, strepen, stippen of pijlen, die dienen om te begrenzen of te geleiden. Naast wegmarkering wordt belijning ook op sport- en speelvelden toegepast.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina