Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Biezenvegetatie

 
BRON GEGEVENS
Code 1739
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/739.html
Toelichting
Opmerking geen dsw toegekend
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Moerasvegetatie
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Biezenvegetatie
Definitie Biezenvegetatie is begroeiing bestaande uit voornamelijk uit biezen (oevergewas). Het is het ruimtelijk voorkomen van deze biezenbegroeiing in samenhang met de plaats waar ze groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan, natuurlijk of aangeplant) hebben aangenomen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina