Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bollen

 
BRON GEGEVENS
Code 1742
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/742.html
Toelichting
Opmerking geen dsw toegekend
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Bol- en knolgewas
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bollen
Definitie Een bol is een plant die overwintert door in een al of niet ondergrondse bol, een bolvormige ophoping van vlezige bladeren, voedsel op te slaan, die voor voedsel of sierdoeleinden (bloembollen) worden geteeld. Knollen en rhizomen worden ook onder dit bouwdeel gevat.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Flora
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina