Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bomenlaan

 
BRON GEGEVENS
Code 1744
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/744.html
Toelichting
Opmerking laanvormig is een beetje dubieuze 'vorm'
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Boomgroep
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bomenlaan
Definitie Een bomenlaan is een brede, meestal met bomen aangeplante, rij-en wandelweg bestaande uit één of meer rijen van bomen. Het is een houtachtig gewas met een zeer groot wortelgestel en een enkele, stevige, houtige en zich secundair verdikkende, overblijvende stam die zich pas op enige hoogte boven de grond vertakt. De dwarsdoorsnede van de stam bedraagt minimaal 10 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam. Indien de boom als boom is geplant ( met boompaal) < 0.10m doorsnede wordt deze ook aangemerkt als boom.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Functieruimte
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina