Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Doel

 
BRON GEGEVENS
Code 1760
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/760.html
Toelichting
Opmerking Het doel (sport) in de NEN is niet hetzelde als het doel in de cbnl (doelstelling)
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Sportattribuut
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Doel
Definitie Een doel is de fysieke structuur of het gebied waar een score gemaakt moet worden tijdens een sport. De structuur van een doel varieert sterk van sport tot sport.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Mensgemaaktobject
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina