Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Droge heide

 
BRON GEGEVENS
Code 1767
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/767.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Heester
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Droge heide
Definitie Droge heide is het geheel aan vegetatietypen, met een open karakter en bestaand uit heidesoorten, grassen, kruidachtigen en mossen in wisselende samenstelling op de droge zandgronden.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Natuurlijkgebied
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingZandheeft verschijningsvormStruiken
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina