Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Duinstruweel

 
BRON GEGEVENS
Code 1770
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/770.html
Toelichting
Opmerking geen dsw toegekend
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Duin
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Duinstruweel
Definitie Duinstruweel is vegetatie die gekarakteriseerd wordt door dicht struikgewas (minder dan 5 meter hoog) meestal niet gehinderd door menselijke invloeden; vaak gelegen in de duinen (zandheuvels langs de kust).
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Flora
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina