Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Grafbeplanting

 
BRON GEGEVENS
Code 1788
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/788.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Graf
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Grafbeplanting
Definitie -Grafbeplanting is het ruimtelijk voorkomen van planten in samenhang met de plaats waar ze groeien, op een graf, en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan, natuurlijk of aangeplant) hebben aangenomen en door menselijk toedoen tot stand gekomen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Flora
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina