Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Extensief gazon

 
BRON GEGEVENS
Code 1794
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/794.html
Toelichting
Opmerking geen dsw toegekend
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Fauna-insprong; Grasvegetatie
Objectniveau bouwdeel
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Extensief gazon
Definitie Extensief gazon is een veld met kort gemaaid(e) gras (vegetatie). Extensief gazon wordt onderhouden, in het bijzonder door het minder regelmatig maaien van het gras dan gazon zodat het op een beperkte hoogte blijft en de meeste andere planten geen kans krijgen zich op het gazon te vestigen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Recreatiefgrasveld
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft verschijningsvormOnderhouden
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Administratieveidentificatie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina