Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Greppel

 
BRON GEGEVENS
Code 1797
URI http://www.nen2767-4.nl/bouwdeel/detail/797.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten
Kan typisch onderdeel zijn van Faunadekking
Objectniveau bouwdeel
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Greppel
Definitie Een greppel is een regelmatige uitgraving tot een smalle en ondiepe geul met een bovenbreedte van 1-2 meter en een diepte van maximaal 0,50 - 0.70 m, t.b.v. de opvang dan wel de gedeeltelijke afvoer van overtollig hemelwater. In het algemeen kan gesteld worden dat een greppel geen waterafvoerende functie heeft. Het water zakt weg in de grond dit in tegenstelling tot sloot die water afvoert.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Watergang
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft verschijningsvormMeestalDroogstaand
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina